Sunday, January 25, 2015

Positive Thinking

Ada kalanya ia terhiris tanpa sengaja
Positif

Ada kalanya ia terhiris dengan sengaja
Positif

dan

Ada kalanya ia terhiris tanpa dengan sengaja
Negatif